Բնագիտություն

Ես սովորեից որ չերերը, չորացած տերեվները կը հանեմ ու հոք տանիլը շատ կարեվոր է։ մենգ կը չերենք որպեսի ծաղիկները վորպեսի արողչ մնա եվ չորացած տերեվները կը հանեմ վորպեսի ուրիշը ելլե եվ վոր չորացած տերեվներով չի լեցվի ու իսկ հոք տանիլ ամեն օր շատ կարեվորե  վորովետեվ եդե չի հոք տանի ծաղիկին ծաղիկները կը մերնեն։5 Graders November (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s