Մայրենի

Ընդգծված հարցական բառի փոխարեն հերթով դրեք գոյականները:

Գիրքը պայուսակում է, Գիրքըմ պահարանում է, Գիրքը սեղանին է,Գիրքը գրադարակում է։

Լրացրեք աղյուսակը՝ օգտագործելով քայլել, հիշել, տաքանալ, ավարտել բայերը:

Ես Քայլում եմ  Հիշում եմ Տաքանում եմ Ավարտում եմ
Դու Քայլում ես Հիշում ես Տաքանում ես Ավարտում ես
Նա Քայլում է Հիշում Է Տաքանում է Ավարտում է
Մենք Քայլում  ենք Հիշում ենք Տաքանում ենք Ավարտում ենք
Դուք Քայլում  եք Հիշում եք Տաքանում եք Ավարտում եք
Նրանք Քայլում են Հիշում են Տաքանում են Ավարտում են

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s