Մայրենի

Լրացրեք աղյուսակը՝ ըստ օրինակի՝ օգտագործելով լողալ, մրսել, քնել, գրել, ճաշել բայերը:

Ես Լողալու եմ Մրսելու եմ Քնելու եմ Գրելու եմ Ճաշելու եմ
Դու Լողալու ես Մրսելու  ես Քնելու ես Գրելու ես Ճաշելու ես
Նա Լողալու է Մրսելու  է Քնելու է Գրելու է Ճաշելու է
Մենք Լողալու ենք Մրսելու  ենք Քնելու ենք Գրելու ենք Ճաշելու ենք
Դուք Լողալու  եք Մրսելու  եք Քնելու եք Գրելու եք Ճաշելու եք
Նրանք Լողալու    են Մրսելու  են Քնելու են Գրելու են Ճաշելու են

 

Լրացրեք աղյուսակը՝ ավելացնելով ինչիպի հարցին պատասխանող բառեր:

Մեքենա մեծ
Սենյակ կապույտ
Տղա անուշիկ
Շուն փոքր
Շենք երկար
Արև լուսաոր
Ձմեռ ձուրտ
Ձեռքեր պզտիկ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s