Մայրենի

Լրացրեք աղյուսակը

Ես Քայլում եմ
դու Քայլում ես
նա Քայլում  է
մենք Քայլում ենք
դուք Քայլում եք
նրանք Քայլում են

 

Հարցում արտահոյտող բառի փոխարեն հերթով տեղադրեք դեղինով նշված բառերը:

Հեռացնել ինչի՞ց         

պատ, սեղան, վտանգ, լիճ, շուն, անտառ, գյուղ, ծով

Հեռացնել պատից

Հեռացնել սեղանից

Հեռացնել վտանգից

Հեռացնել լիձից

Հեռացնել շունից

Հեռացնել անտառից

Հեռացնել գյուղից

Հեռացնել ծավից

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s