Մայրենի

Հարցում արտահոյտող բառի փոխարեն հերթով տեղադրեք դեղինով նշված բառերը:

Աշխատել  ինչո՞վ              

Փայտ, ավազ, գործիք, մատներ, բահ, դանակ, մկրատ, ասեղ:

Աշխատել Փայտով

Աշխատել ավազով

Աշխատել գործիքով

Աշխատել մատներով

Աշխատել բահով

Աշխատել դանակով

Աշխատել մկրատով

Աշխատել ասեղով

Շարունակեք ըստ օրինակի՝ մուկ-մկնիկ, ձուկ-ձկնիկ, շուն-շունիկ, տատ-տատիկ, պապ-պապիկ, մայր-մայրիկ, քար-քուրիկ, փոքր-փոքրիկ, ձայն-սույնիկ, մատ-մատիկ, գունդ-գնդիկ, ծիտ-ծիտիկ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s