Մայրենի

Տրված բառերից առանձնացնե՛լ  ով հարցին պատասխանող բառերը

Օրինակ՝

Ով– աշակերտ,վարորդ,բժիշկ,ընկեր,մարզիչ,աշակերտ,վաճառող

Ամսագիր, գիրք, վարորդ, ափսե, գրիչ, դպրոց, բժիշկ, գրատախտակ, աթոռ, ընկեր, միրգ, հեծանիվ, անտառ, քույր, մարզիչ, մատիտ, աշակերտ, դասարան, այգի, վաճառող:

Միացնել համապատասխան բառերը: Օրինակ՝ Գետակը կարկաչում է:

Գետակը, մատիտով, մկրատով, երեխաները, գրիչով, ջրաներկով, բժիշկը

Գրում են, խաղում են, նկարում են, ներկում են,  բուժում է, կտրում են, կարկաչում  է:

Գրում են գրիչով

խաղում են երեխաները

նկարում են մատիտով

ներկում են ջրաներկով

բուժում է բժիշկը
կտրում են մատիտով

Գետակը կարկաչում  է

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s