Մայրենի

Տառերը գրե՛լ ճիշտ հաջորդականությամբ և ստանալ բառ. (օրինակ՝ րօ-օր)

Նտու-տուն                                           նշու-նուշ

Չգրի -գրիչ                                         կծաղի-ծաղիկ

ևար-արև                                             ռաթո-աթոռ

ծռա-ծառ                                              նսեղա-սեղան

վան-նավ                                              քգրի-գիրք

 

 

 

Տրված բառերը միացնելով՝ կազմե՛լ նոր բառ. օրինակ՝

ծառ  ա տունկ———–ծառատունկ

պար ա  հանդես—-պարահանդեես

վարդ ա գույն—-վարդագույն

սար ա լանջ—-սարալանջ

գիրք ա սեր—-գիրքասեր

հյուր ա սենյակ—-հյուրասենյակ

դաս ա սենյակ—-դասասենակ

գայլ ա ձուկ—-գայլաձուկ

Տրված բառերից կազմի՛ր ճիշտ զւյգեր և գունավորիր նույն գույնով՝ հետևելով օրինակին:

Գույնզգույն            ձմեռ

Կանաչ               մրգեր

Խելացի              ձյուն 

Քաղցր              ծաղիկներ

Ցուրտ               խոտեր

Սպիտակ          տղա

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s