Մաթեմաթիկա

Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ 5-րդ դասարանի սովորողների համար
1. Մայրիկը պատրաստեց կարկանդակներ՝ 20-ը ջեմի միջուկով, 15-ը՝
մսով, 10-ը կաթնաշոռով։ Ամենաքիչը ի՞նչ քանակով
կարկանդակներ է հարկավոր վերցնել, որպեսզի նրանցում
անպայման լինեն 3-ից ոչ պակաս կարկանդակ՝ տարբեր
միջուկներով։ (Կարկանդակը կիսել չի կարելի)։

20+15+1=36
2. Հետևյալ ոչ ճիշտ անհավասարություններից յուրաքանչյուրում
տեղափոխել մեկ ձողիկ այնպես, որ ստացվեն ճշմարիտ
հավասարություններ․
XII=VII-VI   VI+VI=XII
VI-IV=IX     VI+IV=X
VII+III=V    VII-III=IV
3. Վերականգնել
Գ։Ա=Ղ‧Տ=Ն+Ա=Գ=Ի+Ր-Ը

8:1=2*4=7+1=8=9+5-6=8

4. Աշոտը գնեց 5 խնձոր։ Դրանք բոլորը՝ առանց առաջինի, կշռում են
798գ, առանց երկրորդի՝ 794 գ, առանց երրորդի՝ 813գ, առանց
չորրորդի՝ 806գ, առանց հինգերորդի՝ 789գ։ Որքա՞ն են կշռում բոլոր
հինգ խնձորները։

798+794+813+806+789:4=1000

5. Գնացքը կազմված է 20 վագոնից։ Աշոտը նստած է վերջից հաշված
երրորդ վագոնում։ Սկզբից հաշված՝ ո՞րերորդ վագոնում է
գտնվում Աշոտը։

3
6. Ուղղանկյան մի մասը թաքնված է վարագույրի հետևում։ Ի՞նչ
երկրաչափական պատկերի տեսք ունի վարագույրի հետևում
գտնվող ուղղանկյան թաքնված մասը։

երանկույն
7. Գերանը 14 մասի կտրելու համար քանի՞ տեղից պետք է սղոցել
այն։

7
8. Չորս հարկանի շենքի աստիճաններն ունեն միևնույն
երկարությունը։ Առաջին հարկից չորրորդ հարկ բարձրանալը
քանի՞ անգամ է երկար, քան առաջին հարկից երկրորդ հարկ
բարձրանալը։

2x ավելի
9. Արևը 10 շրաջաններից 5-ում թվեր է գրել, ինչպես ցույց է տրված
նկարում։ Նա ցանկանում է մնացած շրջաններից յուրաքանչյուրում
թվեր գրել այնպես, որ հնգանկյան յուրաքնչյուր կողմում գտնվող 3
թվերի գումարները լինեն իրար հավասար։ Ո՞ր թիվը նա պետք է
գրի ?-ի փոխարենL:

4,5,8,9

10.120 խնձորը այնպես բաժանեք 2 հոգու միջև, որ մեկը մյուսից 3
անգամ ավել ստանա

10120-4=2530

2530 x 3=7590

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s