Մայրենի

Բառերին ավելացրու –ություն,  մասնիկը և կազմի՛ր ածանցավոր բառեր: Օրինակ՝

Բազում-բազմություն

Երջանիկ-երջանկություն

Հերոս-Հերոսութույն

Իմաստուն-Իմաստութույն

Քաջ-Քաջուջույն

Հաջող-Հաջողութույն

Մարդիկ-Մարդիկութուն

Անխելք-Անխելքութույն

Բարկանալ-Բարկանալութույն

Կարմիր-Կարմիրութույն

Դեղին-Դեղինութույն

Սուրբ-Սուրբութույն

  1. Գրի՛ր փոքրիկ պատմություն կամ նախադասություն՝ գործածելով հետևյալ բառերը՝ գարուն, ծաղիկներ, ծառեր, գեղեցիկ այգի, ծաղկել

Գարուն է այսոր, իմ պայուսակիս մեջ կա կարմիր ծաղիկ եվ մեծ ծառեր կան տունիս արջեվ եվ անտեղ գեղեցիկ այգի ու մեջ կա գունավոր ծաղիկներ։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s