Մայրենի

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ հետևելով օրինակին:

Արամը սովորում է դպրոցում:
Ես Մարզանք եմ մարզասրահում:
Դու աշխատում ես
Լիլիթը Պարում է պարահանդեսին:
Նա Գշում եր հեծանիվ:
Արամը Ուտում է Ղոզանոցում
Այգեպանը Ցրում եր այգին:

 

 

Վանկերը իրար միացնելով կազմի՛ր բառեր: Օրինակ՝ օ-տար-օտար:

Ա-թոռ- Աթոռ

Ա-րագ-Արագ

Գա-րուն-Գարուն

Այ-գի-Այգի

Փո-ղոց-Փողոց

Ճա-նա-պարհ-ճանապարհ

Ավ-տո-Ավտո

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s