Մայրենի

Հետևելով օրինակին՝ շարունակի՛ր մյուս բառերով էլ կազմել ածականի համեմատության ստիճանները:

Գեղեցիկ-ավելի գեղեցիկ-ամենագեղեիկ

Լավ-ավելի լավ-ամենալավ

Նուրբ-ավելի Նուրբ-ամենանուրբ

Խելացի – ավելի խելացի- ամենախելացի

Բարդ- ավելի բարդ- ամենաբարդ

Դժվար- ավելի դժվար- ամենադժվար

Պարզ- ավելի պարզ- ամենապարզ

Շքեղ- ավելի շքեղ- ամենաշքեղ

Բարձր- ավելի բարձ- ամենաբարձ

 

Գրի՛ր  բայերը համապատասխան դերանունների դիմաց՝ վազում եմ, գրում ես. Կարդում է, վազում եք, կարդում ենք, վազում է, գրում են, վազում ես, կարդում եմ, խոսում ենք, կխաղանք, կգրեմ, խոսեցին, պարում է, կգրի: :

Ես-վազում եմ, կարդում եմ,

Դու-վազում ես, կարդում ես

Նա-վազում է,կարդում է

Մենք-կարդում ենք, կխաղանք

Դուք-կարդումեք,կխաղաք

Նրանք-կարդում են,կխաղան

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s