Մայրենի

Գրի՛ր բառեր, որոնք վերջանում են՝ -իկ, -ային, -ենի մասնիկներով:

Օրինակ՝ փոքրիկ,  տնային, տաձենի:

Համապատասխան բառերը միացրո՛ւ իրար և կազմի՛ր նոր բառեր:

Ծաղիկ  փունջ-Ծաղկիփունջ

Հյուր     սենյակ-Հյուրասենիակ

Ավտո   արշավ-Ավտոարշավ

Արագ ընթաց-Արագընթաց

Գիր  պահարան-Գրապահարան

Բազում երանգ-բազմերանգ

Գիր դարան-Գրադարան

Սուսեր մարտ-Սուսերամարդ

Բռունցք մարտ- Բռնցամարտ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s