Մայրենի

1.Կետերի փոխարեն լրացրո՞ւ համապատասխան բառը: Քաղցրահամ, ամենաբարձր,                              գույնզգույն:

Գույնզգույն ծաղիկները անուշ բուրում էին պարտեզում:

Քաղցրահամ մրգերը հավաքում էին զամբյուղի մեջ:

Լեռան ամենաբարձր Գագաթից երևում էր ողջ գյուղը:

 

  1. Գրի՛ր Ա տառով սկսվող քեզ ծանոթ հատուկ անունները:

Օրինակ՝ Անահիտ, Արմավիր, Արտաշատ և այլն:

Արա  Անի Արամ Անուշ Աղաւնի Արեք

  1. Միևնույն գույնով գունավորել համապատասխան դերանունը և բայը՝ գործողություն ցույց տվող բառը: Օրինակ՝

Ես                                               երգում են:

Արամը                                       երգում եմ:

Սովորողները                           երգում է:

 

Նա                                              խոսում եմ:

Ես                                                խոսում ենք:

Մենք                                           խոսում է:

 

Դուք                        վազում ենք:

Մենք                        վազում ես:

Դու                           վազում եք:

 

Նրանք           երգում եք:

Նա                  երգում են:

Դուք              երգում է:

 

Մենք            կարդում ես:

Դու              կարդում եմ:

Ես                 կարդում ենք:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s