Մայրենի

Համապատասխան մասնիկները՝ ածանցները, ավելացրո՛ւ բառերին և կազմի՛ր նոր բառեր՝ ածանցավոր բառեր:

Տուն                             -ային  տնային

Բախտ                       -արան

Դաս                               -ան

Ճաշ                              -իկ

Անուշ                          -ակ

Քաղցր                         -ենի

Գետ                              -ոց

Փոքր                        -ություն

պահ    պահարան                      

Արև արևոտ Արևիկ

Մանուկ մանկիկ

Ձմեռ  Ձմերնային

Խնձոր խնձորենի

Տանձ Տանձենի

Բալ բալիկ

Քաջ քաջութիւն

Հերոս հերոսաբար

Օրինակ՝  տնակ, տնային,  ձմեռային, տանձենի, պահարան, մանկիկ

Փակագծերում տրված բայերը գոործածի՛ր նախադասության մեջ հետևելով օրինակին:

Մենք (վազել)  բակում:- Մենք  վազում ենք բակում:

Նրանք (թաքնվել) անտառում:- Նրանք թաքնվել էին անտառում:

Արամը և Լիլիթը (կարդալ) գիրք:- կարդում են

Սովորողները (ջրել)  ծաղիկները:ջրում են

Կենդանիները (թաքնվել)   իրենց բներում: թագնվում են

Անահիտը (նկարել)   բնությունը: նկարում է

Բոլորս շատ լավ (հանգստանալ) ճամփորդության ժամանակ: հանգստանում ենք

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s