Մաթեմաթիկա

  1. Համեմատի՛ր.

35 < 890

32  < 220

89 > 78

45 < 84

230   < 234

234 < 2378

2640 < 2647

4567 > 23

3259 =  3259

 Թվերը դասավորել աճման կարգով, նշանակում է թվերը դասավորել փոքրից մեծ հերթականությամբ։    Օրինակ՝  1,5,6,10,25,28  թվերը դասավորել ենք  աճման կարգով։

Օրինակին նայելով կատարիր  այս առաջադրանքը՝

2. Թվերը դասավորիր   աճման կարգով( նշանակում է թվերը դասավորել փոքրից մեծ հերթականությամբ)

890, 67, 45, 904, 456, 3, 1100:  3,45,67,456,890,904,1100

Թվերը դասավորել նվազման կարգով նշանակում է թվերը դասավորել մեծից փոքր հերթականությամբ։ Օրինակ՝  28,25,10,6,5,1   թվերը դասավորել ենք  նվազման կարգով։

3. Թվերը դասավորիր  նվազման կարգով (նշանակում է  թվերը դասավորել մեծից փոքր հերթականությամբ)

689, 452, 3008, 12, 156, 5003, 52, 1000։ 12,52,156,452,689,1000,3008,5003

3․ Սիրելի սովորողներ, տեսադասը նախատեսված է, որ ևս մեկ անգամ կրկնեք, թե ինչպես են լուծում մասերով խնդիրները։ Ուշադիր դիտեք տեսադասը, որից հետո  ինքնուրույն  լուծեք նմանատիպ խնդիրներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s