Մայրենի

Համապատասխան բառերը միացրու իրար և կազմի՛ր բառակապակցություն:

Օրինակ՝                                      կամ                   անուշաբույր ծաղիկներ

Անուշաբույր       լեռ                                                  բարձր լեռ

Բարձր                  արև                       Չերմ աևւ

Ջերմ                     սենյակ                 Լուսավոր սենյակ

Լուսավոր            սովորող               Խելացի սեվորող

Խելացի                  ծաղիկներ          Հետաքրքիր պատմություն

Հետաքրքիր         պատմություն     Գունավոր մատիտներ

Զվարճալի           ճանապարհ         Հյութալի միրգ

Երկար                 մատիտներ           Երկար ճանապարհ

Արագընթաց       փամփորդություն     Արագընթաց մեքենա

Գունավոր                միրգ                  Զվարճալի ճամփորդություն

Հյութալի                մեքենա

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ համապատասխան սյունակում գրելով տրված հարցին պատասխանող բառերը: Օրինակ՝

       Ի՞նչ անել   Ի՞նչ, ինչե՞ր Ո՞վ, ովքեր        Ինչպիսի՞
Երգել, պարել Գիրք, գրքեր Սովորող, սովորողներ       քաջ
Ուտել վազել Սեղան սեղաններ Ընկեր ընկերներ շիտակ
Սանտրել կարդալ Մատիտ մատիտներ Դրացի դրացիներ Ուրախ զուարդ
Գալել ծեծել Պնակ պնակներ Մայր մայրեր երկար
Շարել  եբել Ամպ ամպեր Քոյր քոյրեր Կօշտ կօպիպ
Զարնել կոկել Կօշիկ կօշիկներ Եղբայր եղբայրներ Տխուր լալկան
Դաբել  կլել Գիրգ գիրգեր Հայր հայրեր Քեղեցիկ

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s