Մայրենի

1.Յուրաքանչյուր շարքի բառերին ավելացրո՛ւ տրված մասնիկները՝ ածանցները, և կազմի՛ր նոր ածանցավոր բառեր՝ հետևելով օրինակին:

1 տուն, գետ, հաջող-ակ– տնակ, գետակ,հաջողակ։

  1. տուն, միրգ, ազգ, հյուսիս, հարավային-ային-ազգային,տնային,մրգային,ազգային,հյուսիսային։
  2. դաս, ճաշ, պահ-արան-պահարան,ճաշարան,պահարան։
  3. հերոս, հաղթ, հայկ, պատում, գեղարվեստ-ական-պատմական,հերոսական,հաղթական,հայկական,պապմական,գեղարվես-տական
  4. իմաստուն, քաջ, հերոս, գեղեցիկ, , լուսավոր, մութ-ություն- լուսավորություն,իմաստություն,քաջություն,հերոսություն,գեղեցկություն,լուսավորություն,մութույուն։
  5. համ, հյութ-եղ-համեղ,հյութեղ

7 տանձ, խնձոր, բալ, ծիրան, ընկույզ-ենի-տանձենի,խնձորենի,բալենի,ծիրանենի,ընկուզենի։

2.Հետևելով օրինակին՝ շարունակի՛ր:

Մենք  (ի՞նչ ենք անում) զբոսնում ենք այգում:

Դուք  (ի՞նչ եք անում) զբոսնում եք այգում։

Ես   (ի՞նչ եմ անում) զբոսնում եմ այգում։

Դու   (ի՞նչ ես անում) զբոսնում ես այգում։

Նրանք   (ի՞նչ են անում) զբոսնում են այէգում։

Նա   (ի՞նչ է անում) զբոսնում է այգում։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s