Մայրենի

Նախադասության մեջ բոլոր գոյականները, բայերը՝ գործողություն ցույց տվող բառերը,  դարձրո՛ւ  հոգնակի՝

Օրինակ՝

Ձմռանը երեխան (ները) սահնակով սահում է  (են ) սառույցի (ներ) վրա:-Ձմռանը երեխաները սահնակով սահում են սառույցների վրա:

Երեխան (ները) սայթաքեց (սայթաքեցին) ու ընկավ (ընկան) ջուրը:

Երեխաները սայթաքեցին ու ընկան ջուրը։

Այգեպանը (ները) մի մրգատու այգի (ներ) ունի (ունեն):

Այգեպանները մի մրգատու այգիներ ունեն։

Այգում ամռանը հաունանում է (են) հյութալի դեղձը (երը), խնձորը  (ներ), տանձը  (եր):

Այգում ամռանը հաունանում են հյութալի դեղձերը,խնձորներ,տանձըեր։

Մշակը (ները)  օգնության հասավ (հասան) ճամփորդին (ներ):

Մշակները օգնության հասան ճամփորդներ։

Նույնիսկ օձը (եր) վախենում է(են) ոզնոց (ներից)

Նույնիսկ օձեր վախենում են ոզնոցներից

Մի օր լեռնագնացը (ները) որոշեց  (որոշեցին) բարձրանալ մոտակա սարի (երի)  գագաթը (ները):

Մի օր լեռնագնցները որոշեցին բարձրանալ մոտակա սարերին։

Տրված բայերը դարձնել հոգնակի.  օրինակ՝

Երգում ես-երգում եք,

Պարում եմ-պարում եք,

Երգում է-երգում են,

Խոսում ես-խոսում են

Լռում եմ-լռում են

Վազում է-վազում են

Քայլում ես-քայլում եք

Պարում է-պարում են

Նվագում եմ-նվազում եք

Նկարում ես-նկարում եք

Կարդում է-կարդում են

Մշակում եմ-մշակում եք

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s