Մայրենի

Տրված բառերը իրար միացնելով կազմի՛ր նոր բառեր:

Խաղ+ընկեր-Խաղըեկեր

Քսան+մեկ-Քսանմեկ

Դաս+ընկեր-Դասընկեր

Կես+օր-կեսօր

Ծով +ափ-Ծովափ

Բարձր+ա+հասակ-Բարձրահասակ

Պար+հանդես-Պարահանդես

Հյուր+ա+սենյակ-Հյուրասենյակ

Զարդ+ա+տուփ-Ջարդատուփ

Վարդ+գույն-Վարդագուն

Հորդ+առատ-Հորդառատ

Դաս+գիրք-Դասագիրգ

Ծառ+տունկ-Ծառատունկ

Ծիրան+գույն-Ծիրանագույն

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ բառերը գրելով համապատասխան սյունակներում օրինակ՝

Մայր, մայրաքաղաք, աղջիկ, ձեռք, երեխա, դարպաս, գիտնական,դպրոց, հորեղբայր, երգ, տառ, վարդ, մեքենա, ծաղկեփունջ, լողավազան, լողորդ

       Անձ          Իր
Մայր, Մայրաքաղաք
աղջիկ, ձեռք,
երեխա դարպաս
գիտնական դպրոց
հորեղբայր երգ
լողորդ Տար    վարդ  մեքենա
  Ծաղկեփունջ  լողավազան

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s