Մայրենի

Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված գոյականները:

Ցուցահանդեսը լինելու էր որտե՞ղ: (այգի, բակ)

օրինակ՝Ցուցահանդեսը լինելու էր այգում, բակում:

Մենք արագ հեռացանք որտեղի՞ց: (փողոց)

Մենք արագ հեռացանք փողոցում։

Ճանապարհին հանդիպեցի ո՞ւմ: (Արամ)

Ճանապարհին հանդիպեցի Արամին

Որոշեցինք հանդիպել  որտե՞ղ:  (դասարան)

Որոշեցինք հանդիպել դասարանը

Մեկնեց երկրից ինչո՞վ: (ինքնաթիռ)

Մեկնեց երկրից ինքնաթիռով

Շատ հեռու չէր անտառը ինչի՞ց: (գյուղ)

Շատ հեռու չէր անտառը գյուղից

Համապատասխան դերանունները և բայերը միացրո՛ւ իրար և կազմի՛ր նախադասություն:

Ես, մենք, դու, դուք, նա, նրանք

Պարում ենք, խոսում եմ, մտածում ես, քայլում են, աշխատում է, հիշում եմ, նկարում եք, պատրաստվում է, կկազմես, ներում ենք, մշակելու են, կառավարում ենք, հաստատելու են, կգաա, չմոռանաս, կխոսեն:

Օրինակ՝

Ես խոսում եմ:   Ես հիշուն եմ

Մենք պարում ենք:   Մենք ներում ենք    Մենք կառավարում ենք

Դու մտածում ես:    Դու կկազմես        Դու չմոռանաս

Նրանք քայլում են   Նրանք մշակելու են   Նրանք հաստատելու են    Նրանք կխոսեն

Նա աշխատում է    Նա պատրաստվու է   Նա կգաա

Դուք նկարում եք

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s