Մայրենի

Սյունյակներում առանձնացրո՛ւ առարկա և գործողություն ցույց տվող բառերը:

Խոսք, վազք, խոսել, վազել, զրույցել, պատություն, զրույց, զրուցել, խոսել, գիրք, վազել, գրել, պահարան, պահել, կոտրել, փշուր, փշրել, նկար, նկարել, պատմել, ստեղծագործություն, ստեղծագործել, կառուցել, շինություն, կառույց, շինել, կտրվածք, կտրել, չափել, կես, չափ, կիսել, ջերմ, ջերմացնել, սառույց, սառել, ցուրտ, ցրտել, ծիծաղ, ծիծաղել, ուրախ, ուրախանալ:

Առարակա ցույց տվող բառեր, ի՞նչ, ինչե՞ր Գործողություն ցույց տվող բառեր, ի՞նչ անել
Խոսք ստեղծագործություն շինություն Վազել  նկարել պատմել
Վազք կառույց կտրվածք կես չափ Խոսել կառուցել շինել կտրել չափել
Պատություն ջերմ սառույց ցուրտ Զրուցել կիսել  ջերմացնել
Զրույց   ուրախ ծիծաղ Խոսել  սառել ցրտել ծիծաղել
գիրք Վազրլ  ուրախանալ
պահարան գրել
Փշուր  նկար պահել
  կետրել
   
   

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s