Մայրենի

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Երգում եմ Երգում ես Երգում է
Երգում ենք Երգում եք Երգում են
Խոսում եմ Խոսում ես Խոսում է
     
Խոսում ենք Խոսում եք Խոսում են
Ուրախանում եմ Ուրախանում ես Ուչախանում է
Ուրախանում ենք Ուրախանում եք Ուրախանում են
Պարում եմ Պարում ես Պարում է
Պարում  ենք Պարում եք Պարում են
Նկարում եմ Նկարում ես Նկարում է
Նկարում ենք Նկարում եք Նկարում են

 

Գրի՛ր բառեր որոնք վերջանում են հետևյալ մասնիկներով՝

-ություն- Ուրախություն ,  երչանկություն, համբերություն

-արան- պահարան, վարարան, երիտասարդական

-եղեն- բանչարեղեն, ուտեստեղեն, հագուստեղեն

-իկ- երջանիկ, մարզիկ, մայրիկ

-ական- երիտասարդական, մայրական, հայրական

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s