Մայրենի

Փագծերում տրված հարցերը փոխարինի՛ր պատասխաններով:

(Ինչպիսի՞) ծաղիկներ էին աճել այգում: Գունավոր

(Ո՞ւմ) ընկերն է (ինչպե՞ս) մրցում:Մարալի ընկերն է աշխուժ է մրցում։

Մենք (ի՞նչ) էինք անում բակում: խաղեր

(Ո՞վքեր) արագ հեռացան (որտեղի՞ց): Աշակերտներ արագ հեռացան անտարում։

(Ինչպիսի՞) նկարներ էր նկարել Լիլիթը: Գեղեցիկ

Ես (ի՞նչ) խոստացա անել: Կարկանդակ

 

Բառերը, մասնիկները միցնելով իրար՝ կազմի՛ր նոր բառեր:

Քար-ա-շեն                    քարաշեն

Բազում-երանգ             բազմերանգ

Հնար-ա-գետ                 հնարագետ

Ան-վախ                         անվախ

Ան-միտ                          անմիտ

Բարձր-հարկ                բարձրահարկ

Սառն-որակ                  սառնոչակ

Ան-գին                           անգին

Քաղցր-համ                  քաղցրահամ

Յուրաքնչյուր դերանվան դիմաց գրի՛ր համապատասխան գորխողություն ցույց տվող բառեր:

Օրինակ՝

Ես –մտածում եմ                                                            ժ մենք-մտածում ենք

Մենք-վազում ենգ      մենք- խաղում ենգ                   դուք- կարդում եգ

Նա-վիճում է               ես- լողում եմ                             նրանք երգում են

 

Դու-հազում ես                   նրանք- հազում են           ես-հազում եմ

Նա- մագլցում է                  մենք- մագլցում ենգ         դու-մագլցում ես

Նրանք – ուտում են            դուք- ուտում եգ                նա-ուտում է

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s