Մայրենի

Լրացրո՛ւ աղյուսակը:

Խաղում եմ Խաղալու եմ Խաղացել եմ
Խաղում ես Խաղալու ես Խաղացել ես
Խաղում է

Խաղում ենք

Խաղալու է

Խաղալու ենք

Խաղացել է

Խաղացել ենք

Խաղում եք Խաղալու եք Խաղացել եք
Խաղում են Խաղուլու են Խաղացել են
Մոռացել էի կմոռանամ Մառանալու եմ
Մոռացել էիր կմոռանաս Մոռանալու ես
Մոռացել էր կմոռանա Մոռանալու է
Մոռացել էինք կմոռանանք Մոռանալու ենք
Մոռացել էիք կմոռանաք Մոռանալու էք
Մոռացել էին կմոռանան Մոռանալու են

 

Այս բառերով նոր բառեր կազմիր

Տուն, դաս, մարդ, շուն, լույս, բույս

Տնային- դասարան –մարդկային – լուսաւոր – բուսակեր

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s