Ուսումնառության պայմանագրի լուծում

 

Սովորողի անուն-ազգանուն    Ալիս Ապու Սամրա Ժապպուր

 

Ո՞ր դասարանում է սովորում   ­­­5

 

Ո՞ր դասարանից է սովորում կրթահամալիրում  5․2

 

Եթե տեղափոխվել է այլ դպրոցից, նշել, թե որ դպրոցից է

տեղափոխվել___Լիբանան__

Ո՞ր դպրոց (ուսումնական հաստատություն) է տեղափոխվում ­­­­­­­­­­­­­_________________________

 

Ո՞վ է նախաձեռնում պայմանագրի լուծումը ____ծնողքը

 

Պայմանագրի լուծման պատճառը ___Լիբանան պիտի մեկնինգ

 

Պայմանագրի ո՞ր կետերն եք համարում խախտված

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

Սովորողի բնակության հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, ծնողների հեռախոսահամարները ____Յովսեբ Էմին 7Ա  – talineyagjabbour@gmail.com- Թալին Եաղճեան 041177113

 

Սովորողի ծնող (անուն-ազգանուն)՝            թալին եաղճեան                                                                                                                       
Ստորագրությունը

Արևմտյան դպրոցի ղեկավար՝                                                                             __________________________
Ստորագրությունը

 

 

«______ ________________» 2020 թիվ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s