Մայրենի

Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գրե՛լ փակագծում տրված բառերը:

Արան գիրքը վերցրեց ումի՞ց (Անահիտ):Անահիտից

Ձյունով ծածկվեցին ինչե՞րը (դաշտ):դաշտրը

Երեխաները միրգ քաղեցին ինչի՞ց (ծառ):ծառից

Շինարարը վերանորոգում էր ի՞նչը (տուն):տունը

Տունը կառուցում են ինչո՞վ  (քար):քարով

Մրգերը հավաքեցին ինչի՞ (զամբյուղ)   մեջ:զամբյուղին

Տրված բառերն օգտագործելով՝ լրացրեք աղյուսակը՝

մատիտ, գլուխ, թութակ, աչք, ռետին, գիրք,  ագռավ, տետր, կատու, շուն,աղավնի,  քանոն, ոտք, նապաստակ, արծիվ, ջրաներկ, գլուխ, գետաձի,  սիրամարգ, առյուծ. արագիլ, եղնիկ, բերան, ծիծեռնակ, սոսինձ, ականջ,:

 

Մարմնի մասեր

 

 

 

Գլուխ

Աչք

Ոտք

Գլուխ

Դերան

Ականջ

 

 

Գրենական պարագաներ

 

 

Մատիտ

Ռետին

Գիրք

Տետր

Քանոն

Ջրաներկ

Սոսինձ

 

 

Կենդանիներ

 

 

 

Կատու

Շուն

Նապաստակ

Գետաձի

Առյուծ

Արագիլ

Եղնիկ

 

 

Թռչուններ

 

 

 

Թութակ

Ագռավ

Աղավնի

Արծիվ

Սիրամարգ

Ծիծեռնակ

 

 

Մայրենի

Տառերը գրե՛լ ճիշտ հաջորդականությամբ և ստանալ բառ. (օրինակ՝ րօ-օր)

Նտու-տուն                                           նշու-նուշ

Չգրի -գրիչ                                         կծաղի-ծաղիկ

ևար-արև                                             ռաթո-աթոռ

ծռա-ծառ                                              նսեղա-սեղան

վան-նավ                                              քգրի-գիրք

 

 

 

Տրված բառերը միացնելով՝ կազմե՛լ նոր բառ. օրինակ՝

ծառ  ա տունկ———–ծառատունկ

պար ա  հանդես—-պարահանդեես

վարդ ա գույն—-վարդագույն

սար ա լանջ—-սարալանջ

գիրք ա սեր—-գիրքասեր

հյուր ա սենյակ—-հյուրասենյակ

դաս ա սենյակ—-դասասենակ

գայլ ա ձուկ—-գայլաձուկ

Տրված բառերից կազմի՛ր ճիշտ զւյգեր և գունավորիր նույն գույնով՝ հետևելով օրինակին:

Գույնզգույն            ձմեռ

Կանաչ               մրգեր

Խելացի              ձյուն 

Քաղցր              ծաղիկներ

Ցուրտ               խոտեր

Սպիտակ          տղա

 

 

 

Մադեմադիկա

Խաչբառ

 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

Օգտվելով   այս  աղյուսակից   լուծեք  խաչբառը

Ուղղահայաց

 • Գտիր 69 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

69+1=70

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի վեցնապատիկը։

100×6=600

 • Գտիր 27000  և 9 թվերի քանորդը։

27000:9=3000

 • Գտիր 245  թվի  2/7 մասը։

245:7×2=70

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։

1

 • Ո՞ր թվի  5/8  մասն է  հավասար 250-ի։

250:5×8=400

 • Նարեն ու Նարեկը միասին ունեն 1200 դրամ։ Որքա՞ն գումար ունի Նարեն, եթե Նարեկը Նարեից 2 անգամ շատ գումար ունի։

400×2=800 800+400=1200

 • Քանի՞ բաժանարար  ունի 16 թիվը։

16-1,2,4,8,16

 • Գտիր 50  և 40 թվերի արտադրյալը։

50×40=2000  40×50=2000

 

Հորիզոնական

 • Ո՞ր թվի  2/3 մասն է հավասար  6-ի։

6:2×3=1

 • Ո՞րն է 600 թվի ամենամեծ բաժանարարը։

300

 • Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի  յոթնապատիկը։
 • Գտիր 24000  և 120  թվերի քանորդը։

24000:120=200

 • Ո՞ր թիվն է հանդիսանում  բոլոր բնական թվերի համար բաժանարար։

1

 • Ն

 

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի եռապատիկը։

 

100×3=300

 

 • Գտիր 24  թվի ամենափոքր  բաժանարարը։

24:24=1

 

 

 • Տուփում կան 100 կարմիր, 299 կապույը և 50 կանաչ գնդիկներ։ Առանց նայելու՝ տուփից ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել՝ համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ կլինեն բոլոր գույնի գնդիկներից։

10-61=39    299-260=39  50-11=39

 

 

 

Խաչբառ

 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

Օգտվելով   այս  աղյուսակից   լուծեք  խաչբառը

Ուղղահայաց

 • Գտիր 69 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

69+1=70

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի վեցնապատիկը։

100×6=600

 • Գտիր 27000  և 9 թվերի քանորդը։

27000:9=3000

 • Գտիր 245  թվի  2/7 մասը։

245:7×2=70

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։

1

 • Ո՞ր թվի  5/8  մասն է  հավասար 250-ի։

250:5×8=400

 • Նարեն ու Նարեկը միասին ունեն 1200 դրամ։ Որքա՞ն գումար ունի Նարեն, եթե Նարեկը Նարեից 2 անգամ շատ գումար ունի։

400×2=800 800+400=1200

 • Քանի՞ բաժանարար  ունի 16 թիվը։

16-1,2,4,8,16

 • Գտիր 50  և 40 թվերի արտադրյալը։

50×40=2000  40×50=2000

 

Հորիզոնական

 • Ո՞ր թվի  2/3 մասն է հավասար  6-ի։

6:2×3=1

 • Ո՞րն է 600 թվի ամենամեծ բաժանարարը։

300

 • Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի  յոթնապատիկը։
 • Գտիր 24000  և 120  թվերի քանորդը։

24000:120=200

 • Ո՞ր թիվն է հանդիսանում  բոլոր բնական թվերի համար բաժանարար։

1

 • Ն

 

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի եռապատիկը։

 

100×3=300

 

 • Գտիր 24  թվի ամենափոքր  բաժանարարը։

24:24=1

 

 

 • Տուփում կան 100 կարմիր, 299 կապույը և 50 կանաչ գնդիկներ։ Առանց նայելու՝ տուփից ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել՝ համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ կլինեն բոլոր գույնի գնդիկներից։

10-61=39    299-260=39  50-11=39

 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Моя семья

Меня зовут Алиса. Мне 8 лет. Я учусь в школе, во втором классе. У меня большая семья. У меня есть

папа, мама, брат, сестра, бабушка, дедушка. Моего папу зовут Артур, маму — Лена. Моему брату 5 лет, а сестре — 4 года. Мои родители работают. Я очень люблю свою семью!

Вопросы и задания

1. Как зовут девочку?

2. В каком классе учится девочка?

3. Расскажи о своей семье.

· У тебя есть брат или сестра?

· Как зовут твою маму?

· Как зовут твоего папу

Մայրենի

Գրե՛ք ինչպիսն է

Արևը—դեղին է, պայծառ է: (օրինակ)

Տունը— քունավոր է, մեծ է։

Այգին— ղոշոր է, անուշիկ է։

Մեքենան— կապույտ է, արաք է։

Մատիտը— երկարէ, հաստ է։

Գիրքը— կարմիր է, պիզտիկ է։

Աթոռը— շաքանակաքույն է, հաստ

Ես խոսում եմ, դու խոսում ես, Արամը խոսում է:  Շարունակի՛ր նույնությամբ՝ գործածելով տրված բառերը՝ երգել, կարդալ, վազել, նվագել, գնալ, գրել, ուտել, նկարել:

Օրինակ՝ Ես երգում եմ, դու երգում ես, Արամը երգում է:

Ես կարդում եմ, դու կարդում ես, Արամը կարդում է։

Ես վազում եմ, դու վազում ես, Արամը վազում է։

Ես նվաքում եմ, դու նվաքում ես, Արամը նվաքում է։

Ես գնում եմ, դու գնում ես, Արամը գնում է։

Ես գրում եմ, դու գրում ես, Արամը գրում է։

Ես ուտում եմ, դու ուտում ես, Արամը ուտում է։

Ես նկարում եմ, դու նկարում ես, Արամը նկարում է»

 

 

 

 

 

Մայրենի

Տրված բառերից առանձնացնե՛լ  ով հարցին պատասխանող բառերը

Օրինակ՝

Ով– աշակերտ,վարորդ,բժիշկ,ընկեր,մարզիչ,աշակերտ,վաճառող

Ամսագիր, գիրք, վարորդ, ափսե, գրիչ, դպրոց, բժիշկ, գրատախտակ, աթոռ, ընկեր, միրգ, հեծանիվ, անտառ, քույր, մարզիչ, մատիտ, աշակերտ, դասարան, այգի, վաճառող:

Միացնել համապատասխան բառերը: Օրինակ՝ Գետակը կարկաչում է:

Գետակը, մատիտով, մկրատով, երեխաները, գրիչով, ջրաներկով, բժիշկը

Գրում են, խաղում են, նկարում են, ներկում են,  բուժում է, կտրում են, կարկաչում  է:

Գրում են գրիչով

խաղում են երեխաները

նկարում են մատիտով

ներկում են ջրաներկով

բուժում է բժիշկը
կտրում են մատիտով

Գետակը կարկաչում  է

 

 

Հայրիենագիտութույն

Սևանա լիճ, բարձրլեռնային քաղցրահամ խոշոր լիճ Հայաստանի Գեղարքունիքի մարզում` ծովի մակարդակից մոտ 1900 մետր բարձրության վրա։ Այն երկրագնդի քաղցրահամ ջուր ունեցող 2-րդ բարձրադիր լիճն է Հարավային Ամերիկայի Տիտիկակա լճից հետո։ Պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում լիճն ունեցել է տարբեր անուններ՝ Գեղարքունի, Գեղամա ծով (հին հայկական անվանում), Դարյա-Շիրին, Լակնիտիս Գյոկչայ (թուրքական անվանում)։

Լճի երկարությունը 70 կմ է, առավելագույն լայնությունը՝ 55 կմ։ Հայելու մակերեսը կազմում է 1260 կմ2, որով ամենախոշորն է Հարավային Կովկասի տարածքում։ Միջին խորությունը 46.8 մ է, ամենախոր վայրը՝ 83 մ (Փոքր Սևան)։ Ջրի ծավալը 32,92 մլրդ մ3 է: Սևանա լիճը Շորժայի ստորջրյա թմբով բաժանվում է 2 մասի՝ Մեծ Սևանի (37.7 մ միջին խորություն) և Փոքր Սևանի (50.9 մ)։

 

Մայրենի

Լրացրեք աղյուսակը

Ես Սիրում եմ Սիրելու եմ Սիրեցի եմ
Դու Սիրում ես Սիրելու ես Սիրեցի ես
Նա Սիրում է Սիրելու է Սիրեցի է
Մենք Սիրում ենք Սիրելու ենք Սիրեցի ենք
Դուք Սիրում եք Սիրելու եք Սիրեցի եք
Նրանք Սիրում  են Սիրելու են Սիրեցի են

 

Գոյականներից ստացեք բայեր, օրինակ՝ սեր-սիրել

Լող-լողանալ, քոր-քորել, վազք-վազել, լար-լարել, ճաշ-, մահ-մահանալ, տեր-ներել, քուն-քենել: