Տաթևի վանք

Տաթևի վանքը հիմնադրվել է IV դարում, VIII դարում կոչվել է Թադեոս առաքյալի աշակերտ Եվստաթեոսի (Տաթեոս) անունով, որը քրիստոնեություն է քարոզել Սյունիքում և նահատակվել այնտեղ:

Վանքի գլխավոր՝ Սբ Պողոս-Պետրոս եկեղեցին կառուցվել է 895–906 թթ.-ին՝ Հովհաննես եպիսկոպոսի նախաձեռնությամբ`   Սյունաց գահերեց իշխան Աշոտի և Գրիգոր Սուփան ու Ձագիկ իշխանների օժանդակությամբ:

Մայրենի

Ընդգծված հարցական բառի փոխարեն հերթով դրեք գոյականները:

Գիրքը պայուսակում է, Գիրքըմ պահարանում է, Գիրքը սեղանին է,Գիրքը գրադարակում է։

Լրացրեք աղյուսակը՝ օգտագործելով քայլել, հիշել, տաքանալ, ավարտել բայերը:

Ես Քայլում եմ  Հիշում եմ Տաքանում եմ Ավարտում եմ
Դու Քայլում ես Հիշում ես Տաքանում ես Ավարտում ես
Նա Քայլում է Հիշում Է Տաքանում է Ավարտում է
Մենք Քայլում  ենք Հիշում ենք Տաքանում ենք Ավարտում ենք
Դուք Քայլում  եք Հիշում եք Տաքանում եք Ավարտում եք
Նրանք Քայլում են Հիշում են Տաքանում են Ավարտում են