Մադեմադիկա

Խաչբառ

 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

Օգտվելով   այս  աղյուսակից   լուծեք  խաչբառը

Ուղղահայաց

 • Գտիր 69 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

69+1=70

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի վեցնապատիկը։

100×6=600

 • Գտիր 27000  և 9 թվերի քանորդը։

27000:9=3000

 • Գտիր 245  թվի  2/7 մասը։

245:7×2=70

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։

1

 • Ո՞ր թվի  5/8  մասն է  հավասար 250-ի։

250:5×8=400

 • Նարեն ու Նարեկը միասին ունեն 1200 դրամ։ Որքա՞ն գումար ունի Նարեն, եթե Նարեկը Նարեից 2 անգամ շատ գումար ունի։

400×2=800 800+400=1200

 • Քանի՞ բաժանարար  ունի 16 թիվը։

16-1,2,4,8,16

 • Գտիր 50  և 40 թվերի արտադրյալը։

50×40=2000  40×50=2000

 

Հորիզոնական

 • Ո՞ր թվի  2/3 մասն է հավասար  6-ի։

6:2×3=1

 • Ո՞րն է 600 թվի ամենամեծ բաժանարարը։

300

 • Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի  յոթնապատիկը։
 • Գտիր 24000  և 120  թվերի քանորդը։

24000:120=200

 • Ո՞ր թիվն է հանդիսանում  բոլոր բնական թվերի համար բաժանարար։

1

 • Ն

 

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի եռապատիկը։

 

100×3=300

 

 • Գտիր 24  թվի ամենափոքր  բաժանարարը։

24:24=1

 

 

 • Տուփում կան 100 կարմիր, 299 կապույը և 50 կանաչ գնդիկներ։ Առանց նայելու՝ տուփից ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել՝ համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ կլինեն բոլոր գույնի գնդիկներից։

10-61=39    299-260=39  50-11=39

 

 

 

Խաչբառ

 

Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Ճ Մ Յ Ն Շ Ո Չ Պ Ջ
100 200 300 400 500 600 700 800 900
Ռ Ս Վ Տ Ր Ց Ւ Փ Ք
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

 

Օգտվելով   այս  աղյուսակից   լուծեք  խաչբառը

Ուղղահայաց

 • Գտիր 69 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

69+1=70

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի վեցնապատիկը։

100×6=600

 • Գտիր 27000  և 9 թվերի քանորդը։

27000:9=3000

 • Գտիր 245  թվի  2/7 մասը։

245:7×2=70

 • Ո՞րն է ամենափոքր բնական թիվը։

1

 • Ո՞ր թվի  5/8  մասն է  հավասար 250-ի։

250:5×8=400

 • Նարեն ու Նարեկը միասին ունեն 1200 դրամ։ Որքա՞ն գումար ունի Նարեն, եթե Նարեկը Նարեից 2 անգամ շատ գումար ունի։

400×2=800 800+400=1200

 • Քանի՞ բաժանարար  ունի 16 թիվը։

16-1,2,4,8,16

 • Գտիր 50  և 40 թվերի արտադրյալը։

50×40=2000  40×50=2000

 

Հորիզոնական

 • Ո՞ր թվի  2/3 մասն է հավասար  6-ի։

6:2×3=1

 • Ո՞րն է 600 թվի ամենամեծ բաժանարարը։

300

 • Ո՞րն է ամենափոքր քառանիշ թվի  յոթնապատիկը։
 • Գտիր 24000  և 120  թվերի քանորդը։

24000:120=200

 • Ո՞ր թիվն է հանդիսանում  բոլոր բնական թվերի համար բաժանարար։

1

 • Ն

 

 • Գտիր ամենափոքր եռանիշ թվի եռապատիկը։

 

100×3=300

 

 • Գտիր 24  թվի ամենափոքր  բաժանարարը։

24:24=1

 

 

 • Տուփում կան 100 կարմիր, 299 կապույը և 50 կանաչ գնդիկներ։ Առանց նայելու՝ տուփից ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել՝ համոզված լինելու համար, որ վերցրածների մեջ կլինեն բոլոր գույնի գնդիկներից։

10-61=39    299-260=39  50-11=39

 

 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Моя семья

Меня зовут Алиса. Мне 8 лет. Я учусь в школе, во втором классе. У меня большая семья. У меня есть

папа, мама, брат, сестра, бабушка, дедушка. Моего папу зовут Артур, маму — Лена. Моему брату 5 лет, а сестре — 4 года. Мои родители работают. Я очень люблю свою семью!

Вопросы и задания

1. Как зовут девочку?

2. В каком классе учится девочка?

3. Расскажи о своей семье.

· У тебя есть брат или сестра?

· Как зовут твою маму?

· Как зовут твоего папу

Մայրենի

Գրե՛ք ինչպիսն է

Արևը—դեղին է, պայծառ է: (օրինակ)

Տունը— քունավոր է, մեծ է։

Այգին— ղոշոր է, անուշիկ է։

Մեքենան— կապույտ է, արաք է։

Մատիտը— երկարէ, հաստ է։

Գիրքը— կարմիր է, պիզտիկ է։

Աթոռը— շաքանակաքույն է, հաստ

Ես խոսում եմ, դու խոսում ես, Արամը խոսում է:  Շարունակի՛ր նույնությամբ՝ գործածելով տրված բառերը՝ երգել, կարդալ, վազել, նվագել, գնալ, գրել, ուտել, նկարել:

Օրինակ՝ Ես երգում եմ, դու երգում ես, Արամը երգում է:

Ես կարդում եմ, դու կարդում ես, Արամը կարդում է։

Ես վազում եմ, դու վազում ես, Արամը վազում է։

Ես նվաքում եմ, դու նվաքում ես, Արամը նվաքում է։

Ես գնում եմ, դու գնում ես, Արամը գնում է։

Ես գրում եմ, դու գրում ես, Արամը գրում է։

Ես ուտում եմ, դու ուտում ես, Արամը ուտում է։

Ես նկարում եմ, դու նկարում ես, Արամը նկարում է»