Մայրենի

Բառերը իրար միացնելով կազմիր նոր բառ:

Օրինակ՝

Լուս-աստղ=լուսաստղ

Օդ-ա-նավ-օդանավ

Քար-ա-ծուխ-քարածուխ

Գիր-վաճառ-գրավաճառ

Արտ-երկիր-արտաերկիր

Ականջ-օղ-ականջօղ

Ան-հույս-անհույս

Աշխարհ-ա-գիր-ություն-աշխարհագիրութույն

Քաղցր-ա-համ-քաղցրահամ

Սար-ա-լանջ-սարալանչ

Բազում-երանգ-բազմերանգ

Ծաղիկ-փունջ-ծաղկեբունչ

Լրացրո՛ւ աղյուսակը՝ յուրաքանչյուր սյունակում գրելով համապատասխան բառը:

Միրգ Ծաղիկ Բանջարեղեն Հատուկ անուն, Երկրի, քաղքի
խնձոր նարգիզ կաղամբ Անահիտ, Վրաստան
նարինչ վարդ լօլիկ Ծովինար
նուր արեվաէծաղիկ ստեպղին Լիբանան
սալօր մեխակ ազատքեղ Պարոյր