Մայրենի

Բայերի դիմաց գրի՛ր համապատասխան դերանունը՝ ո՞վ է կատարում գործողությունը:

Օրինակ՝

Խաղում եմ-ես                                                  երգում ենք-մենք

Երգում եք-դուք                                                   ծաղում է-նա

Նվագում է-նա                                                       հասնում են-նրանք

 

Պարում եմ- ես                                      վազում է- նա

Գրում են- նրանք                                        կարդում ենք-մենք

Խոսում ես-  դու                                       խաղում ես-դու

 

Լողում են- նրանք                                         թռչում են-նրանք

Լողում ենք- մենք                                       քայլում ես-դու

Լողում եք-  դուք                                           վարում է-նա

 

Տրված բայերով կազմի՛ր նախադասություն:

Օրինակ՝

Վազել-Սովորողները վազում էին:

Խոսել-Արամը և Լիլիթը խոսում էին:

Քայլել-Դալինը և Մարալը քայլում էին։

Աշխատել-Հայրիկս աշխատում էր։

Հասնել-Ռաֆֆին հասնում էր դպրոց։

Ծաղկել-Պարտեզում ծաղկում էին վարդեր։

Հավաքել-Եղբայրս հավաքում էր տերևները։

Վարել-Արամը վարում էր մեքենան։

Կերակրել-Պարոյրը կերակրում էր անոդի շուները։

Կարդալ-Մեծ հայրիկս թերթը կարդում է։

Թաքնվել-Թռչունները թաքնվում էյին ձուրտից։