Մայրենի

Տրված բառերը դարձրո՛ւ հոգնակի՝ բառի վերջում ավելացնելով եր կամ ներ մասնիկները:

Օրինակ՝

Գիրք-գրքեր

Պատմագիր-պատմագիրներ

Դաշտ-դաշտեր

Տուն- Տուներ

Այգի-Այգիներ

Գրիչ-Գրիչներ

Դասարան-Դասարաններ

Ծառ-Ծառեր

Տղա-Տղաներ

Գրապահարան-Գրապահարաններ

Նկար-Նկարներ

Մատիտ-Մատիտներ

 

Յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրի՛ր  համապատասխան հարցը՝ ի՞նչ, ինչե՞ր, Ի՞նչ անել, ինչպիսի՞, ո՞վ, ովքե՞ր, ինչպիսի՞:

Օրինակ՝

Կարդալ-ի՞նչ անել

Գիրք-ի՞նչ

Գրող-ո՞վ

Նուրբ-ինչպիսի՞

Վազել-ի նչ անել

Գիրք- ինչ

Ընկերներ- ով

Բժիշկ- ով

Բնություն- ինչ

Պարտեզ- ինչ

Բնական ինչ

Պարզ- ինչպիսի

Հավաքել- ինչ անել

Բարի- ինչպիսի

Անկեղծ- ինչպիսի

Սովորող- ով

Մշակող-ով

Աշխատել-ինչ անել

Աշխատող-ով

Մշակել-ինչ անել